Εκδήλωση στη Λάρισα, 25 Μαϊου 2012

Εκδήλωση στη Λάρισα, 25 Μαϊου 2012

«Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους»

ΘΕΜΑ: Βιώσιμη γεωργική παραγωγή προσαρμοσμένη στις αλλαγές του κλίματος και των υδρομετεωρολογικών χωρικών και ποσοτικών μεταβολών που οδηγούν σε περιορισμό των διαθέσιμων υδατικών πόρων.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 25 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. στη Λάρισα ,Σωκράτους 111, 2ος όροφος, στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια των κύκλων ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων του Έργου adapt2change «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους» (LIFE 09 ENV/GR/000296).


Επισυναπτώμενα Αρχεία