ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Διάλεξη με τίτλο «Adapt2Change: Τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων με μειωμένες εισροές. Η περίπτωση του ημίκλειστου θερμοκηπίου» πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.