Εβδομάδα Ενημέρωσης, Λάρισα, 23-27 Μαΐου 2016

Εβδομάδα Ενημέρωσης, Λάρισα, 23-27 Μαΐου 2016

Διοργανώθηκε με επιτυχία Εβδομάδα Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου Adapt2change, από 23 έως 27 Μαΐου 2016, που περιλάμβανε την επίδειξη των θερμοκηπίων του έργου καθώς και εκπαίδευση στο πεδίο - "Farmers' Field School". Η Εβδομάδα Ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Λάρισα.