ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 27 MAIOY 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 27 MAIOY 2016

Εκδήλωση με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 στο πλαίσιο της Δράσης 5 του έργου Adapt2Change στην Ελασσόνα.